Instalacja studni chłonnej, drenażu, czy zbiornika na wodę deszczową to już nie problem.

Wykonanie systemu zbierania lub rozsączania wody deszczowej można wykonać ze zbiorników z tworzyw sztucznych. Wodę do studni chłonnej należy doprowadzić rurami drenarskimi o pełnych ściankach i średnicy 150-160 mm. Wylot rur należy umieścić ok. 200 mm nad warstwą filtracyjną. Rury drenarskie powinny być ułożone poziomo pod ziemią, poniżej strefy przemarzania, która dla Polski wynosi 0,8-1,4 m.

Zbiornik można połączyć rurami kanalizacyjnymi 110, 160, czy drenarskimi 100 mm, pamiętając o odpowiednim przygotowaniu otworów w studniach a następnie o ich uszczelnieniu. Pod rurę drenarską 100 mm należy wywiercić otwory 102, 105 mm. Pod rury o większej średnicy 160 czy 200 mm można użyć otwornicy HSS o tych samych średnicach. Wycinanie otworów specjalnymi otwornicami pozwala szybko, precyzyjnie i szczelnie stworzyć instalację dla zbiornika na deszczówkę wysokiej jakości. Ostre krawędzie cięcia i duża dokładność umożliwiają naprawę studni czy zbiornika, gdy wycięcie otworu nastąpiło w niepoprawnym miejscu. Wklejenie wyciętego elementu ponownie w zbiornik nie stanowi większego problemu.

Studnię chłonną, wykop i miejsca podłączeń rur drenarskich, należy zabezpieczyć geowłókniną i zasypać. Do zasypywania najlepiej użyć żwiru lub gruntu z wykopu, który należy wcześniej oczyścić z zanieczyszczeń. Rozsączanie wody ze studni następuje bezpośrednio w otaczający grunt, dlatego ważne jest, aby studnia sięgała warstw przepuszczalnych gruntu.

Podsumowując, jeśli do podłączenia rur drenażowych do zbiornika na deszczówkę wymagana jest precyzja, szybkość i szczelność, to do wykonaniu otworów na rury drenażowe o dużych średnicach, należy stosować otwornice HSS o odpowiednich średnicach 102, 105, 160, 200 mm. Otwornice dostępne są sklepie REXXER.pl.  

Śledź nas na Facebooku